COLLARS D'ALUMINI PER ENVASOS DE PERFUMS

LLIS

RANURA

BORDÓ

FALDILLA

ALÇADA FEA15
12,00 mm C15120LL
12,50 mm C15125LL
13,10 mm C15131LL
13,50 mm C15135LL
13,70 mm C15137LL
13,80 mm C15138LL
14,10 mm C15141LL
14,60 mm C15146LL
15,50 mm C15155LL
16,00 mm C15160LL
16,50 mm C15165LL
ALÇADA FEA11
13,70 mm C11137LL
ALÇADA FEA13
12,50 mm C13125LL
13,00 mm C13130LL
14,50 mm C13145LL
ALÇADA FEA18
14,15 mm C18141LL
14,55 mm C18145LL
16,70 mm C18167LL
17,30 mm C18173LL
18,00 mm C18180LL
18,50 mm C18185LL
20,00 mm C18200LL
ALÇADA FEA20
16,50 mm C20165LL
17,00 mm C20170LL
18,60 mm C20186LL
20,00 mm C20200LL
21,00 mm C20210LL
23,00 mm C20230LL
ALÇADA FEA15
12,00 mm C15120RS
12,20 mm C15122RS
12,40 mm C15124RS
12,80 mm C15128RS
13,10 mm C15131RS
13,40 mm C15134RS
14,00 mm C15140RS
14,10 mm C15141RS
14,50 mm C15145RS
ALÇADA FEA11
11,60 mm C11116RS
12,60 mm C11126RS
ALÇADA FEA13
13,50 mm C13135RS
ALÇADA FEA18
15,00 mm C18150RS
ALÇADA FEA15
12,80 mm C15128BI
14,60 mm C15146BS
ALÇADA FEA11
13,00 mm C11130BI
ALÇADA FEA13
12,00 mm C13120BI
ALÇADA FEA18
14,80 mm C18148BI
18,00 mm C18180BI
ALÇADA FEA15
14,50 mm C15145FI